Fiskeridirektoratet har sendt forslag om endring til teknisk standard for landbaserte oppdrettsanlegg på høring.

«I arbeidet med å operasjonalisere forskriften har Fiskeridirektoratet oppdaget noen uklarheter som vi ser behov for å avklare i en endringsforskrift. Endringene gjelder definisjon av brukstillatelse og kar, skillet mellom nye og eksisterende anlegg, ansvar mellom prosjekterende foretak, krav om produktsertifisering, krav til dokumentasjon for nye anlegg, krav til rømmingsteknisk rapport og krav til uavhengighet for den eller de som utfører rømmingsteknisk rapport», heter det i en melding på direktoratets nettsider onsdag.

I høringsbrevet heter det blant annet:

«Endringene som foreslås vil i stor grad være til fordel for akvakulturnæringen, og har kun mindre økonomiske og administrative konsekvenser».

Høringsfrist er satt til 31. desember 2018. Hele dokumentet finner du her.