Som Fiskeribladet har omtalt tidligere ble et fiskefelt i Ytre Sklinnadjupet i Norskehavet i 2017 stengt for fiske av