– Det er med stor glede vi mottar beskjeden i dag om at LO har vunnet saken i Arbeidsretten. Nå forventer jeg at Havbruksoverenskomsten får en tydeligere tekst vedrørende temaet i det neste sentrale oppgjøret, sier konserntillitsvalgt i Mowi, Jørgen Wengaard, til magasinet Fri Fagbevegelse, som brakte nyheten om dommen nylig.

Full seier

Dommen i Arbeidsretten betyr full seier for de ansatte i Mowi. Overtiden skal beregnes etter tabellen i tariffavtalen. Det har Arbeidsretten bestemt.

– Vi er selvsagt skuffet over utfallet, og gjennomgår nå dommen. Utover det, så ønsker vi ikke å kommentere andre forhold akkurat nå, skriver kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, i en sms til IntraFish mandag morgen.

Bakgrunnen for saken handlet om hvorvidt det er timelønnssatsen for vanlig dagarbeid, eller den forhøyede timelønnssatsen for arbeidstagere har nedsatt ukentlig arbeidstid som følge av skift- eller turnusarbeid, som skal legges til grunn når overtid skal beregnes.

Nå har retten slått fast at for ansatte med nedsatt ukentlig arbeidstid skal beregningsgrunnlaget for overtidstillegget være den høyere timelønnen som følge av nedsatt ukentlig arbeidstid.

Dommer i Arbeidsretten er endelige, og kan med svært få unntak, ikke ankes.

Kan dreie seg om 700 ansatte

Saken nådde retten etter at ansatte på merdkanten gjennom LO stevnet NHO og Mowi for det de opplevde som feil bruk av timesats. Dommen innebærer at Mowi må etterbetale berørte ansatte lønn fra desember 2017.

Tillitsvalgte i Mowi, Jørgen Wengård, uttaler til Fri Fagbevegelse at det kan dreie seg om 700 ansatte.

– For en ansatt som har jobbet i turnus med arbeidshelg hver tredje uke, i perioden fra saken ble sendt over fra LO til NHO i 2017 og frem til i dag, så snakker vi om en etterbetaling på rundt 6.000 kroner. Men i et tenkt scenario for en turnusarbeider som har jobbet hver tredje helg og i snitt 200 overtidstimer årlig i perioden, der for eksempel halvparten er 50 prosent overtid og halvparten er 100 prosent overtid, så vil det utgjøre i overkant av 22.000 kr, sier Wengaard til Fri Fagbevegelse.

– Stolt

Tillitsvalgt i Fellesforbundet og medlem av bransjerådet for havbruk, Jon Arne Nygård, sier til IntraFish at dette er en viktig avgjørelse.

– Dette er et godt eksempel på viktigheten av et godt partssamarbeid på arbeidsplassen mellom klubb og ledelse slik at disse ting unngås. Slike endringer om lønnsberegning som gjøres må de tillitsvalgte få ta del i slik at man kanskje slipper å måtte tviste på dette. Ellers er jeg stolt av mine fagforeningskamerater i Mowi og Fellesforbundet som står i kampen om ansattes lønnsvilkår. Dette setter helt klart fokus hos andre klubber i bransjen, sier han.

Jon Arne Nygård er hovedtillitsvalgt for de ansatte på sjøsida hos lakseprodusenten Nova Sea i midtre Nordland. Han står i Fellesforbundets avdeling 143 Helgeland. Foto: Privat

– Har denne lønnsberegningen vært et problem i andre selskaper?

Jeg tror ikke dette er et utbredt problem og jeg kjenner ikke selv til noen andre problemstillinger angående dette, annet en Mowi selvsagt, svarer Nygård.