Fiskeridirektoratet ilegger Mowi overtredelsesgebyr på 387.532 kroner for manglende anleggssertifikat på lokaliteten Voldnes i Herøy i Møre og Romsdal. Lokaliteten var uten