Det fremgår av selskapets rapport for første kvartal, publisert onsdag morgen.

Slaktevolum og driftsresultat var allerede kjent, siden selskapet publiserte dette i en såkalt trading update 20. april. Der opplyste de at slaktevolumet i kvartalet var 125.500 tonn, hvorav 75.000 tonn var i Norge.

Det er en vekst på 51 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Mowi oppnådde som allerede meldt et operasjonelt driftsresultat i kvartalet på 109 millioner euro. Samme resultat som første kvartal 2020.

Samtidig er oppdrettskostnadene ned med ni prosent. Driftskostnadene endte på 4,30 euro per kilo for første kvartal, ned fra 4,62 euro for samme kvartal i fjor.

Selskapet rapporterer driftsinntekter og andre inntekter på 1.022 millioner euro i første kvartal, mot 885 millioner euro samme kvartal i fjor.

398 millioner til aksjonærene

Selskapet tror at etterspørselen etter laks er på vei mot gamle høyder.

– Selv om det fortsatt er omfattende smitteverntiltak de fleste steder, begynner forbruket utenfor hjemmet å forbedre seg i noen markeder sammenlignet med det forrige kvartal. Etterspørselen innen detaljhandel har fortsatt å være veldig god, noe Mowi igjen har dratt nytte av gjennom vår integrerte verdikjede, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i rapporten.

Styret i Mowi har besluttet å betale NOK 0,77 per aksje i ordinært utbytte i andre kvartal 2021, tilsvarende 50 prosent av underliggende inntjening per aksje i første kvartal 2021.

Det tilsvarer totale utbyttebetalinger på 398 millioner kroner til aksjonærene.

Forventer stadig vekst i dagligvare

Veksten i salget i detaljhandelen var 20–25 prosent i løpet av kvartalet, og veksten kom fra både nye og eksisterende kunder.

Mowi forventer at begge kundegruppene vil øke forbruket i detaljhandelen etter covid-19, selv om matservicesegmentet fortsetter å gjenåpne.

Mowi Consumer Products hadde enda et sterkt kvartal med rekordhøy først kvartalsinntekt og volumer delvis drevet av medvind fra fastetiden og påsken.

Forventet kontraktsandel for 2021 er på 25 prosent.

Forventet slaktevolum for andre kvartal er på 109.000 tonn, med 57.000 tonn i Norge og 20.000 tonn i Skottland. I Canada forventes det å slaktes 12.500 tonn, i Chile 15.000 tonn, i Irland 1.500 tonn og på Færøyene 3000 tonn.

Uendret slaktevolum for 2021

Ifølge analytikere TDN Direkt var i kontakt med før rapporten, var det særlig estimerte slaktevolum for 2021 det var spenning rundt.

Da selskapet presenterte resultat for fjerde kvartal, 17. februar, guidet de om et slaktevolum på 445.000 tonn i 2021. Av dette ventet de 260.000 tonn i Norge og 70.000 tonn i Chile.

Slaktevolumet for 2021 forblir uendret på 445.000 tonn ifølge kvartalsrapporten. Det fordeles slik på de ulike regionene:

Norge - 260.000 tonn

Skottland - 60.000 tonn

Canada - 40.000 tonn

Chile - 70.000 tonn

Irland - 6.000 tonn

Færøyene - 9.000 tonn

Til sammenligning var slaktevolumet i 2020 på totalt 439.800 tonn, hvor 262.000 tonn kom fra Norge.