– Forslagene berører interessene til praktisk talt alle fiskeribedriftene i fylket. Det er derfor viktig