Han startet i den nye jobben som havnesjef i juni, like etter at han hadde fylt 30 år. - I forhold til andre havnesjefer så er jeg kanskje ung,