Ole-Kristian Flaaen i Mørenot lettet på sløret omkring det omfattende trålprosjektet som selskapet har drevet frem i 1,5 år under seminaret om digitale innovasjoner i fiskeri og havbruk på NMK-senteret i Ålesund nylig.

Det FHF-støttede prosjektet med styrbare tråldører har ført til en ny design av døra. Dette er kommersialisert og tatt i bruk av pelagiske sektor på Island hvor det er solgt dører.

TRÅLDØR: Styrbar tråldør for pelagisk trålfiske. Foto: Mørenot

Tråling med tastetrykk

- Styrbar dør gir forenklet håndtering av trålen. Dette justeres med tastetrykk på broa for å få dørene opp eller ned. Dermed blir det muligheter å følge fiskestimen oppover eller nedover. Resultatet blir økt kontroll og fleksibilitet i et mer effektivt trålfiske, sier Flaaen.

Det er også en HMS-side som er særlig utfordrende i pelagisk trålfiske hvor det med dagens løsninger er vanskelig å justere trålen.

- Døra blir mer funksjonell og nyttig for næringen. Størrelsen på døra gjør at den kan brukes på flere fiskeri, med først på pelagisk fiske fra første del av 2019, lover Flaaen.

Han sier også at sensorer som er i bruk i dag kan brukes og at man ikke er avhengig av en bestemt type sensorer for å benytte systemet.

Dermed blir det muligheter å følge fiskestimen oppover eller nedover.

Ole Kristian Flaaen, Mørenot.

Utvikling på tre fronter

Utviklingsprosjektet med styrbare tråldører er et av tre store satsingsområder på nye produkt under utvikling i havbruk og fiskeri. I tillegg til tråldører utvikles det en notrobot som skal rengjøre havbruksnøter og et system for å effektivisere linefisket i Asia generelt og Korea spesielt.

Notroboten lanseres i februar neste år, mens det fireårige prosjektet med effektivisering av linefisket i Asia forventet å avsluttes i løpet av året, opplyste Mørenot på innovasjonsseminaret arrangert av Doxacom.

NYHET: Notroboten fra Mørenot demonstres i nota hos en kunde i oppdrett. Prinsippet er det samme som for en gressrobot. Foto: Mørenot