Selskapet Mohn Drilling søkte om seks utviklingstillatelser til konseptet «DigiFarm», men fikk avslag fra Fiskeridirektoratet i desember 2018. Avslaget ble påklaget og nå har Nærings- og