Moha Fisk AS

I Korsfjorden i Alta er det startet et nytt aksjeselskap som skal eie og drifte fiskefartøy, og delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 50.000 kroner. Styrets leder er Monika Hansen og styremedlem er Hans Arild Hansen.

North Seafood AS

I Askøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive mottak og videreforedling av marine arter for videresalg. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Carina Iselin Bruland som også er styrets leder. Johnny Birknes og Steinar Nilsen er stremedlemmer.

L. Larsen AS

I Jarfjord i Sør-Varanger er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive fiskeri og investering, Linda Larsen er daglig leder og styreleder. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.