Østrem Fisk Hjelpeselskap AS I Lindesnes er det nye aksjeselskapet på plass, som skal drive kyst- og havfiske samt det som naturlig står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er 30.000 kroner. Dag Østrem er styrets leder og styremedlem er Kim Richerd Johannessen. Kloster Laks