Som tidligere omtalt i Fiskeribladet har kontroller i fisket etter kveite i høst og har avdekket ulovligheter i kveitefisket, hovedsakelig knyttet til hva slags garnbruk som benyttes, og minstemålsbestemmelsene.

Breiflabbgarn

– Vi ser at det blir brukt en del breiflabbgarn med maskevidde på 360 mm, mens minste maskevidde for garn som brukes etter kveite er 470 mm. Ved kontroller har vi sett at det er en overvekt av små kveite fanget på garn. Det er ikke forbudt å fiske med breiflabbgarn, men fiskerne er pålagt å avslutte fisket og bytte felt når det er over 50 prosent kveite i fangstene, sier seniorinspektør Trond Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland, i en pressemelding fredag.

Han minner samtidig om at det i perioden 20. desember til og med 31. mars er forbudt å fiske kveite med annet enn krok nord for 62° N, og at det er totalforbud mot å fiske kveite sør for 62° N i samme periode.

Ulovlig salg

I tillegg til at det fiskes ulovlig etter kveite har Fiskeridirektoratet merket seg at det foregår ulovlig salg av kveite og annen sjømat fra privatpersoner, først og fremst via Facebook.

– Vi pleier å ta kontakt med de som tilbyr fisk for salg på Facebook og gjøre de oppmerksomme på at det er ulovlig. All fisk skal omsettes via salgslag og alle som kjøper og selger fisk skal være registrert. Det er vårt inntrykk at svært mange privatpersoner ikke er klar over regelverket for salg av fisk, sier Blom.