Mattilsynet melder om mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, oppfordrer tilsynet på sin hjemmeside.

Grunnlag for mistanke

Mowi ASA varslet Mattilsynet 17. januar om ILA-mistanken, som er basert på PCR-analyser av prøver tatt 13. januar.

Mattilsynet opplyser at de vil inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver. Utfyllende analyseresultater ventes å foreligge denne uken.

For å hindre smittespredning vil lokalitet Voldnes bli pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Oppretter kontrollområde

Dersom sykdommen blir påvist på fisk ved lokalitet Voldnes, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger utfra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.