Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

Av meldingen går det fram at selskapet varslet Mattilsynet 8. oktober om funn forenlig med ILA på lokalitet Lubben. Mistanken er basert på kliniske tegn, patologiske forandringer og resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid, opplyses det.

Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Lubben kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Mattilsynet opplyser videre at lokalitet Lubben allerede ligger i eksisterende overvåkingssone i kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommune, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved samme lokalitet i 18. mai 2018.

Dersom mistanken ved lokalitet Lubben blir bekreftet, vil det opprettes en bekjempelsessone med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.