Norges Råfisklag har foretatt nye beregninger av de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og hyse, som vil gjelde fra mandag 22. februar.

  • Torsken har hatt en utfordrende uke, og fra mandag går minsteprisen ned med 25 øre, til 22 kroner kiloet.
  • Seien klarer seg bra, og går opp 20 øre til 10,80 kroner kiloet.
  • Hyseprisen forblir utforandret på 13,75 kroner.

Norges Råfisklag har blitt enig med kjøperorganisasjonene om å beregne den dynamiske minsteprisen på torsk, sei og hyse ukentlig i vinter. Vanligvis skjer dette hver fjortende dag.

Den dynamiske minsteprisen beregnes ut fra tre ulike faktorer: 80 prosent av snittprisen for fersk torsk, 70 prosent av snittprisen for fryst torsk, samt 60 prosent av snittprisen på eksportert torsk.