Det er satt nye dynamiske minstepriser - og for torsk, sei og hyse reduseres prisen fra og med i dag, melder Råfisklaget. Salgslaget viser til at årsaken til nedgangen er en reduksjon i prisen som er blitt betalt til fiskerne de siste to ukene.

  • Torsk går ned 25 øre til 24,75 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
  • Sei går ned 10 øre til 9,70 kroner (for størrelse over 2,3 kg).
  • Hyse går ned 50 øre til 15,75 kroner (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).

Prisene gjelder til og med 10. mars.

Alle de dynamiske minsteprisene finner du her.