Steinar Bredsands bortgang er uvirkelig for oss alle. Savnet og tomrommet er stort etter en mann som hadde stor klokskap og som satte sin