Håkon har tidligere kjempet tøffe kamper for sine yrkesbrødre. Som