Minneord fra Norges Miljøvernforbund

Han har ofte gått mot strømmen og på en rekke område vært langt forut for sin tid. Mens en samlet miljøbevegelse tidlig gikk aktivt inn for bygging av vindkraft, har Kurt alltid vært helt imot.

Han så tidlig hvilke konsekvenser dette ville få for natur, artsmangfold, landskap, lokalmiljø og for enkeltmennesker. Ikke var det noen stabil eller god energikilde heller. Kurt gikk alltid dypt inn i sakene for å forstå mekanismer og konsekvenser. Når det gjelder klimaet, var han også tidlig ute. På miljø-toppmøtet i Rio de Janeiro i 1992 kom han buldrende inn på selve møtet og konfronterte daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen med noen sannheter. I klimasaken så han aldri vindkraften som noen løsning. Alle de negative konsekvensene vi påpeker i dag, så han allerede helt i begynnelsen.

Allerede i fra starten av Norges Miljøvernforbund arbeidet han med problemstillinger rundt forurensning, miljøgifter i mat, klassisk naturvern, artsvern og vern av leveområder, vern av vassdrag, forbruk og forbruksmønster, elektromagnetisk stråling, samferdsel, arealplanlegging og kollektivtrafikk.

Det er mye de samme miljøsakene vi har i dag som da Kurt startet sitt liv som miljøkriger. Mange problemer er nå blitt både flere og mye større, og det det de brukte månedsvis på å bygge ut, går nå unna på noen få uker med store og effektive maskiner. Vi har alle tatt naturen som en selvfølge, fordi vi alltid har hatt så mye av den. Nå som vi stadig har mindre igjen, og det som vi har nå er blitt oppstykket og forringet på så mange måter. Kurt så det som en livsoppgave å få øket bevisstheten for de verdier vi nå er i ferd med å miste for evig og alltid. Vi skal bruke naturen, ikke forbruke den.

Vår alles miljøkriger har nå gått bort.

Alle her i landet, og også utenfor våre grenser har hatt et forhold til Kurt Oddekalv, enten vi er klar over det eller ikke. Han har oppnådd mye positivt som har betydning for svært mange av oss.

Han har vært flink til å belyse saker og få de opp på dagsorden. Mange andre har kommet diltende etter når sakene har fått oppmerksomhet, men det er et ubestridt faktum at Kurt har vært en av de store pionerene i norsk miljøbevegelse og han har satt store spor etter seg. Det arbeidet han har ledet vil fortsette også etter ham, men det sier seg selv at det vil bli vanskelig å oppnå det samme som han har klart og gjennomført gjennom årenes løp. Heldigvis har han også satt dype spor i svært mange mennesker som nå står sammen og er engasjert i å føre miljøkampen videre.

Tiden etter Kurt blir lang og vanskelig, men titusenvis av opplyste, naturglade og miljøengasjerte mennesker har gjennom flere tiår latt seg inspirere av hans pågangsmot og gode hjerte, og med hans liv og livsverk som drivkraft er det et håp for fremtiden. Det var også det Kurt selv ville, at han bygde opp noe som var større enn seg selv, og som skulle gi menneskene et håp langt inn i fremtiden.

Tapet av Kurt er et stort slag for hans familie, sine nærmeste og for hans mange miljøkrigere, støttespillere og venner. Hans liv og livsverk som har inspirert så mange vil nå leve videre. Kurt var den som aldri ga opp. La hans liv og livsverk være vår veileder. Kurts minne æres best ved å fortsette hans arbeid.

Hvil i fred, Kurt. Vi tar kampen videre. Til deg og ditt livsverk er vi evig takknemlig.