De avsatte timene i Sør-Troms ga også minister Odd Emil Ingebrigtsen mer enn et innblikk i nabobygda Grovfjords blomstrende båtbyggingsindustri. Den lokale havbruksnæringa benyttet