Austevollingen Helge Arvid Møgster troner igjen på ligningstoppen både med høyest ligningsformue og den høyeste inntekten av alle de vel 9000 personene som er registrert på blad B i Fiskeridirektoratets register, som vil si at de har fiskeri som hovednæring.

Storaksjonær

Helge Arvid Møgster Foto: Eivind Senneset

Møgster er er storaksjonær i familieselskapet Laco AS som er dominerende aksjonær Lerøy Seafood Group ASA, Austevoll Seafood ASA og offshorerederiet Dof ASA.

For ordens skyld, lignignsformue gjenspeiler ikke den enkeltes virkelige formue.