– Vi må forholde oss til denne typen krav hvis vi ønsker MSC-godkjenning, eller andre typer internasjonal godkjenning,