– Vi har sagt nei til oppdrett i åpne anlegg. Velgerne i Vardø stemte frem partier med dette synspunktet med over 50 prosent av stemmene. følgelig er ikke oppdrett i åpne anlegg aktuelt i perioden, sier Ørjan Jensen, som etter alle solemerker er Vardøs nye påtroppende ordfører.

Ap mistet flertall

Selv om hans bror og Aps ordførerkandidat Robert Jensen fikk desidert flest stemmer, mistet Ap det rene flertallet de hadde i forrige periode.

Kjapt etter valget ble det klart at alle partiene i kommunen, inkludert Høyre, gikk inn for å bytte han ut med landets første MDG-ordfører.

Miljøpartiet De Grønne i Vardø, fikk 23,2 prosent av stemmene, og hadde høyest oppslutning for MDG i samtlige av kommunene i landet.

Omstridt oppdrettsplaner

I februar i år skrev Fiskeribladet om fotballproffen Morten Gamst Pedersen som frontet planer, om å etablere seg med oppdrettsvirksomhet i Vardø kommune.

BROR MOT BROR: Ørjan Jensen (MDG) erstatter sin bror Robert Jensen (Ap) som ordfører i Vadsø. Han varsler en ny fiskeripolitikk for Vardø, men den sittende ordføreren mener det var lite politisk som skilte partiene i oppdrettssaken. Foto: Eskild Johansen

Pedersen hadde sikret seg en opsjonsavtale med Vardø kommune, om å gi selskapet han representerte Vardiar as, førsterett på en lokalitet som skulle åpnes i forbindelse med rullering av kystsoneplanen.

Planene ble støttet av Aps ordfører Robert Jensen, som den perioden hadde rent flertall i kommunestyret.

Mens Ørjan Jensen og Miljøpartiet De Grønne protesterte heftig mot planene.

Oppdrett på kongekrabbefelt

Avtalen skapte store reaksjoner blant fiskere i Vardø da det viste seg at oppdrettsanlegget skulle lokaliseres på et viktig kongekrabbefelt i Varangerfjorden. Til Fiskeribladet sa Morten Gamst Pedersen at målet med etableringen var å legge til rette for flere arbeidsplasser i Vardø.

– Folk må få lov å ha egne meninger om dette, og de har jeg respekt for. Men vi håper å kunne skape noe i Vardø og forsøke å løfte ting der. Målet er å få skape arbeidsplasser i en region der vi kommer fra selv, sa Gamst Pedersen.

PLANENE: Her er planene for oppdrett. Foto: privat

Ble dømt verdiløs

Vardiar-avtalen la som forutsetning at selskapet skulle få etablere seg med en utviklingskonsesjon i Vardø. Ifølge en havrettsekspert så var avtalen trolig verdiløs, fordi den forutsatte at kommunen selv kunne velge mellom hvilke selskaper som skal kunne etablere seg i kommunen. Det mente havbrukseksperten ikke stemte, og dømte avtalen som nærmest verdiløs.

I april fikk oppdrettsselskapet Deltamerden, som Verdiar og Gamst Pedersen representerte, avslag på søknaden om utviklingskonsesjon fra Fiskeridirektoratet.

Deltamerden er tilknyttet havbruksselskapet Salmonor as som eies av Bondø-familien i Rørvik.

Morten Gamst Pedersen har ikke besvart noen av Fiskeribladets henvendelser om veien videre etter valgresultatet i Vardø.

– Det er skremselspropaganda

Det ble, ifølge iFinnmark, steile fronter i Vardø rundt oppdrettssaken under valgkampen. I en valgdebatt i slutten av august, betegnet sittende ordfører Robert Jensen motstanden mot oppdrettsnæringen under valgkampen som «skremselspropaganda».

– Det er ikke sånn at det ikke er konflikter i verden, det er det, og vi har medier som lager kritiske saker, fordi det er det som selger. Fiskerne sier ikke at de er imot oppdrett, men at de vil bli hørt, og vi skal høre på dem. Men man kan ikke dokumentere at oppdrettsnæringen gir døde fjorder. Det er skremselspropaganda, sa Robert Jensen blant annet under debatten.

Vil ha ny oppdrettspolitikk

Påtroppende ordfører Ørjan Jensen sier Miljøpartiet De Grønne i Vardø vil jobbe for å påvirke både parti og myndighet om å stille strengere krav til oppdrettsindustrien.

Ifølge han vil det nye flertallet i Vardø kommune jobbe for at det ikke etableres åpne oppdrettsanlegg i kommunen i neste periode.

– Arbeidet med kystsoneplanen vil derimot fortsette, sier Ørjan Jensen til Fiskeribladet.

Arbeidet med å nekte oppdrettsnæringen at nye lokaliteter settes av i kystoneplanleggingen, er også en del av den nasjonale strategien til Miljøpartiet De Grønne, som partiet lanserte rett før valget i Fiskeribladet.

Ifølge Ørjan Jensen så var oppdrett en av flere viktige saker i valgkampen i Vardø som førte til skifte av ordfører.

SNU: Avtroppende ordfører Robert Jensen (Ap) i Vardø kommune var positiv til oppdrettsplanene. Foto: Vardø kommune

– Har hatt historisk satsing på fiskeri

Til tross for at Aps Robert Jensen fikk hele 40,5 prosent av stemmene til Vardøværingene, valgte likevel resten av det politiske miljøet å støtte broren i kampen om ordførerstolen.

Til Fiskeribladet sier han at Vardø kommune har hatt en periode bak seg med en historisk høy satsing på fiskeri og havn.

– Vi har investert i tre nye flytebrygger inklusive strøm. I år bygges to nye moloer og det skal foretas mudring i Kiberg, forteller han.

Kommunen og Norges Fiskarlag har, ifølge Jensen, også sikret videre drift av velferdssentralen for fiskere.

Nye fiskemottak er etablert

Jensen forteller videre at to nye fiskebruk er etablert i kommunen, med god støtte fra kommunen.

– Aktører har interesse for å utvikle ytterligere industri i Vardø, noe vi håper blir realisert i nær fremtid.

Hans store anbefaling til det nye kommunestyret er at utviklingsarbeidet av havnen, for å legge til rette for råstoffleveranser i kommunen må prioriteres.

– Vardø havn må mudres og det samme må innseilingen til Kiberg.

Han mener kommunen også må ta ansvar for videre løft av Svartneshavn, for å bedre liggeforhold og skape rom for økt aktivitet.

Oppdrettssaken skilte brødrene

Den avtroppende ordføreren mener havbrukssaken fikk for mye plass i valgkampen, med tanke på at fiskeri har vært et sterkt satsingsområde for kommunen under hans siste periode.

– Ap og Miljøpartiet De Grønne er vesentlig enige. Når det gjelder oppdrett har vi trukket en litt annen konklusjon. Vi vil heller ikke ha oppdrett som skader fiskeriene eller laks i elvene og vi ønsker at all næringsvirksomhet skal være bærekraftig i et evighetsperspektiv. MDG ønsker oppdrett kun i lukkede anlegg, sier Robert Jensen.

Han mener dette skillet også gjenspeiler forskjellene i partiene ideologiske grunnlag.