Fiskeridirektoratet opplyser i en pressemelding mandag at de har gitt Lerøy og Ocean Farming pålegg om miljøovervåking og uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag etter rømmingshendelsene i Frøyfjorden og på Frohavet i august og september. Det dreier som om henholdsvis sju og ti vassdrag som skal undersøkes.

Selskapene er allerede i gang med planlegging av tiltakene opplyses det.

Fiskeridirektoratet vurderer å gi et lignende pålegg til Mowi etter hendelsen i Innerfolda i Nærøysund. Der pågår fremdeles gjenfangstfiske i sjø og selskapet har gjenfanget om lag 100 individer.