I en pressemelding skriver Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at de ber Miljødirektoratet om å avvise Nordic Rutiles søknad om utslipp av kjemikaliet SIBX i Førdefjorden.

– SIBX er ekstremt giftig for vannlevende organismer. Det må ikke under noen omstendigheter slippes ut i Førdefjorden, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Nordic Rutile, som er eid av Nordic Mining, har søkt om å bruke flotasjonskjemikaliet SIBX til utvinning av Rutil fra Engebøfjellet ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

- Helt avgjørende

– Det er helt avgjørende at Miljødirektoratet nå setter foten ned og ikke tillater utslipp av så giftige kjemikalier i norske fjorder. Hvis de tillater ett prosjekt med utslipp av gruveslam med innblanding av SIBX, blir det vanskelig å si nei til kommende søknader, sier Ask Lundberg.

I en høringsuttalelse ber nå Naturvernforbundet og Natur og Ungdom Miljødirektoratet om å avslå søknaden fra Nordic Rutile. Organisasjonene mener at utslipp av kjemikaliet bryter med vannrammedirektivet og vannforskriften.