I en pressemelding fredag opplyste Aker Biomarine at de nå mottar sin tredje sertifisering fra Marine Stewardship Council (MSC) om at deres krillfiske i Antarktis er bærekraftig.

For å kunne bruke MSC-merket på et produkt, må fiskeriet kunne demonstrere at de scorer høyt på flere ulike bærekrafts-indikatorer.

«Gjennom en uavhengig tredjeparts revisjon og vurdering, har fiskeriet demonstrert at de marine ressursene er bærekraftig forvaltet og høstet og at alle produktene er sporbare», heter det i meldingen.