På oppdrag fra Mattilsynet tok Nifes fatt på en omfattende kartlegging av viktige og