En stor undersøkelse av miljøgifter i kveite i norske kyst- og havområder mellom 2013 og 2016, avdekket at kveite fra et område i ytre Sklinnadjupet i Norskehavet hadde mye høyere nivåer av kvikksølv og organiske miljøgifter enn kveite fra alle andre områder som ble undersøkt.

Det var HI som gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Mattilsynet.

Lavere nivåer

– Nå har vi undersøkt flere fisk for å få bedre kunnskap om miljøgifter i kveite fra kystområdene øst for det stengte fiskefeltet, altså kysten av Trøndelag og Nordland, sier forsker Bente Nilsen i en artikkel på HIs nettsider.

– Resultatene fra den nye undersøkelsen viser at det er betydelig lavere nivåer av miljøgifter i kveite fra kysten av Trøndelag og Nordland enn fra åpent hav i ytre Sklinnadjupet, sier hun.

I alle størrelsesklassene fant forskerne lavere nivåer av miljøgifter enn i ytre Sklinnadjupet.

Et mysterium

– Dermed har vi nå et mye bedre grunnlag for å si at det er kveite fra det stengte fiskefeltet i Sklinnadjupet som skiller seg ut med høye nivåer av miljøgifter, mens nivåene i kveite fra kystområdene øst for dette er mer som de vi finner i andre områder, sier Nilsen.

HI skriver at undersøkelsen bekrefter at med unntak for kveite fra det stengte fiskefeltet, har kveiter under to meter (100 kilo) nivåer av miljøgifter under grenseverdiene og er trygge å spise. Store kveiter over to meter har derimot et høyt nivå av uønskede stoffer og bør ikke spises.

Hvorfor kveitene i ytre Sklinnadjupet har mye miljøgifter i seg, er fortsatt et mysterium.