Situasjonen for Tana-laksen er forverret. Det gjør at Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i 2021.

– Vi fremmer forslaget for å beskytte laksen i verdens viktigste laksevassdrag mot overbeskatning. Tanaelva har rundt 30 bestander, og de fleste av disse har ikke et høstbart overskudd, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Dårlig utvikling

En ny statusrapport fra Tana overvåkings- og forskningsgruppe (OFG) viser at de fleste laksebestandene i Tanavassdraget ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste to årene. Prognosene tilsier at disse bestandene heller ikke i 2021 får et høstbart overskudd. 

Miljødirektoratet sender derfor ut på høring forslag om å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp, i 2021. Høringsfristen er 5. mai.

I tillegg til forslaget om å ikke åpne for fiske med faststående redskaper i sjøen, pågår forhandlinger med Finland om å innføre sterke begrensninger i fisket etter laks også i Tanaelva kommende sesong.