Miljødirektoratet vil ha stans i det tradisjonsrike fisket med kilnot og krokgarn etter laks i Berlevåg, Tana og Gamvik samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp denne sesongen.

Årsaken til forslaget er ifølge direktoratet at ny kunnskap tilsier at de fleste villaksbestandene i Tana ikke har hatt noe høstbart overskudd de siste to årene.

Uenig om faktagrunnlaget

Tanaelva er Europas største lakseelv. Men den er nå truet av overbeskatning.

Miljødirektoratets forslag er på høring med høringsfrist 5.