Miljødirektoratets foreløpige undersøkelser tyder på at dumping av ulike stoffer på begynnelsen av 1970-tallet ikke er de samme som nå er funnet i kveite.