Klassekampen skriver onsdag at Miljødirektoratet retter kraftig kritikk mot regjeringas utlysning av nye leteområder til oljeindustrien. Direktoratet advarer i en høringsuttalelse og sier nye olje- og gassfelt i Barentshavet vil bli ulønnsomme for samfunnet. Olje- og energidepartementet har foreslått å lyse ut 136 nye blokker for