«Andøya Test Center ber maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den perioden som er nødvendig for aktiviteten.», skriver senteret i en faremelding som distribuert via Norges Fiskarlag mandag 11. mai.

Andøya Test Center, som tilbyr uttesting av missilteknologi disponerer flere utskytingsramper i Oksebåsen på Andøya.

Nå varsler de at det etableres et såkalt fareområde fra Oksebåsen og vestover fra Andøya på kveldstid hele denne uken og to mulige dager i neste uke (uke 21) ifra 11. – 15. mai i tillegg til 20. og 21. mai.

Militærøvelse utsetter blåkveitefiske

Allerede i januar skrev Fiskeribladet om fortvilte fiskere som følte seg fortrengt etter at Andøya Test Center (ATC) på Andøya hadde fått aksept fra Fiskeridirektoratet om å utsette blåkveitefisket utenfor Andøya til 1. juni i år.

Førsteperioden av blåkveitefisket skulle egentlig startet 25. mai, men en tidlig varslet multinasjonal militærøvelse, som involverer Andøya Test Centers, førte til at fiskeriet er blitt utsatt.

– Utsettelsen av fisket er beklagelig, og det er jo uansett for sent å gjøre noe med saken nå, sa leder i Andøya Fiskarlag, Yngve Larsen, til Fiskeribladet i januar.

21. april sendte direktoratet ut en pressemelding der de opplyste om at de holdt på startdato for blåkveitefisket, som er 1. juni.

Høy militær aktivitet i havet

Forrige melding sendt ut via Norges Fiskarlag varslet om «skarp skyting» i perioden 11. -13. februar i år, inne på Andfjorden vest for Andøya.

Gjennom hele perioden har det vært høy militær aktivitet i havet utenfor Andøya og helt vest for egga utenfor Lofoten.

Aktivitet nattetid

Andøya Test Center opplyser at fareområdet vil bli kansellert så snart aktiviteten er avsluttet. Andøya Test Center (ATC) opplyser at aktiviteten fra Oksebåsen og vestover (se kartillustrasjonen) er planlagt å kunne skje i tidsrommet 20:00-02:00

Fareområdet «ALBATROSS» er definert med følgende koordinater (DDMM.MM):

1. 6917.50N-01558.50E

2. 6919.00N-01554.00E

3. 6932.50N-01530.00E

4. 7003.00N-01311.00E

5. 7042.00N-01546.50E

6. 6934.50N-01546.00E

7. 6920.50N-01603.00E

8. 6918.50N-01603.00E

Skulle det være behov for transitt gjennom området bør dette kunne koordineres med «Andøya Test Center» på maritim kanal 16/13 eller via telefon 76 14 45 82.

Oppdateringer vil komme på www.testcenter.no