Kirkenes Ship Agency AS

I Kirkenes I Sør-Varanger er det startet et nytt selskap som skal drive Skipsagentering, klarering av skip, spedisjonstjenester og supply av skip, blant annet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Serguej Korshunov er daglig leder og styremedlem. Sergej Konev er styrets leder.

Nordkyn Marineservice AS

I Kjøllefjord I Lebesby er det startet et nytt aksjeselskap som skal selge elektrisk og mekanisk utstyr og tjenester til maritim virksomhet. Sten-Are Harjo er daglig leder og styreleder i selskapet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Vikabas AS

I Åfjord har daglig leder Adrian Viken og styreleder Audun Viken startet et nytt aksjeselskap som skal drive servicearbeid for oppdrettsnæringen samt kystfiske. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Frode Viken er styremedlem.

Torgeir Mikkola

I Kvalfjord i Alta har Torgeir Mikkola startet et enkeltpersonforetak som skal drive havfiske og kystfiske med egen båt. Mikkola er innehaver av foretaket.