Arne Birkeland i Brødrene Birkeland driver pionervirksomhet i mesopelagisk fiskeri, men kommer på ingen måte til dekket bord med den nye ressursen.– Det er masse oppgaver