Havtorget Boukhal

I Oslo er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive detaljhandel utenom utsalgssted, for salg av sjømat. Jonas Borge Boukhal er innehaver av det nye foretaket.

Nordland Seafood AS

I Bodø er det startet et nytt aksjeselskap med 30.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal drive med kjøp og salg av sjømat. Øyvind Bølgen Johnsen er daglig leder og styrets leder.

Norwegian Cod Company AS

I Sandnessjøen er det registrert et nytt aksjeselskap med 300.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal eie og drive oppdrett av marine arter. Kristian Brandser Matthiasson er styrets leder. Styremedlemmer er Henry Morten Thomassen, Fredrik Nordøy, Per Kristian Nordøy og Eirik Sørgård.

Gadus Havbruk AS

På Stadlandet er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive virksomhet innenfor akvakultur, herunder industriell oppdrett av torsk og alt som står i den forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Tor Olav Seim.