Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene på torsk og hyse for seitrålerne. Seitrålerne tildeles en maksimalkvote på 300 tonn torsk og 370 tonn hyse per fartøy. Beslutningen har virkning fra og med i dag, heter det i meldingen fra Fiskeridirektøren.