Det lille krepsdyret krill har i flere tiår lokket norske og utenlandske aktører til et av verdens mest værharde områder, Sørishavet rundt Antarktis. Krill foredles hovedsakelig til mel, som brukes i dyrefôr, men Remøys selskap Rimfrost satser på det langt bedre betalende markedet for helsekost.

– Vi opplever vekst i alle markeder, særlig i Asia, sier Remøy til DN via videolink fra selskapets hovedkontor i Ålesund.

Rimfrost selger krillproduktene sine som innsatsvarer til helsekostprodusenter, som igjen lager produkter som omega-3-kapsler.