Nergårdeierne sa de ville satse på videreforedling i Gryllefjord i 2014,