– Gode Dulo – takk for at du hjalp min venn (x), du skal ha takk for det, skrev Svein Ludvigsen i en epost til regiondirektør Dulo Dizdarevic i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) region Nord den 20. september 2011.

Eposten og annen kommunikasjon lagt frem som dokumentasjon i retten fredag, viste hvordan den daværende Fylkesmannen i Troms aktivt forsøkte å få en av de fornærmede i saken bosatt i Tromsø etter at vedkommende hadde fått oppholdstillatelse i landet.

– Han sa han kjente alle i Imdi og at kongen var hans beste venn, fortalte blant annet den fornærmede i retten tirsdag.

Nå forsøker statsadvokaten å bevise at den tidligere Fylkesmannen i Troms, personlig skal ha påvirket Imdi for å få bosatt asylsøkere i Tromsø.

Sikret seg vergestatus

I tillegg til å sikre seg vergestatus for den afghanske asylsøkeren som kom til landet i 2008, ville Ludvigsen, ifølge asylsøkerens egen forklaring, også sikre at asylsøkeren ble bosatt etter oppholdstillatelsen i Tromsø.

– Han sa alltid at om det er noen ting som du vil skal skje, så si alltid mitt navn og at de må ta kontakt med meg, da blir det enklere for deg, skal Ludvigsen ha fortalt den unge afghaneren.

Da oppholdstillatelsen kom på plass, etter at Ludvigsen hadde sendt epost og ringt direkte til saksbehandleren i Imdi, mente den fornærmede at han trodde at det var Ludvigsen som direkte hadde ordnet han opphold.

– Det jeg hadde slitt med i åtte måneder ordnet han på fem minutter, fortalte den tidligere asylsøkeren i tingretten.

BLE FORSØKT PÅVIRKET: Dulo Dizdarevic, leder for Imdi Nord, vitnet i Tingretten fredag. Foto: Pressefoto/Utlendingsdirektoratet

Påvirket regionleder og saksbehandler

Fredag satt den mangeårige regiondirektøren for Imdi region Nord, Dulo Dizdarevic, i vitneboksen, under straffesaken mot Svein Ludvigsen. Statsadvokaten har innkalt ham som vitne, sammen med en saksbehandler i Imdi, for å forklare seg om omstendighetene rundt bosetting av den ene fornærmede i saken mot Ludvigsen.

Det ble tidlig klart at Ludvigsen både i muntlige samtaler, og via epost og messenger-kommunikasjon, skal ha forsøkt å påvirke Imdi for å få asylsøkere bosatt i Tromsø. Den ene asylsøkeren har han innrømmet å ha en seksuell relasjon til.

– Så vidt jeg husker skjedde dette i to saker, en fra 2011 hvor Ludvigsen i forbindelse med et møte fortalte meg at han hadde blitt kjent med en ung mann, som de var engasjert rundt å hjelpe og veilede, fortalte Dizdarevic til Nord-Troms tingrett fredag.

Tromsø begrunnet med nærhet til Ludvigsen

Senere skal Ludvigsen i 2017 ha forsøkt å kontakte Dizdarevic om en annen og ikke navngitt asylsøker, for å få han bosatt til Tromsø.

I saksbehandlingen av bosetningsaken, som er lagt frem som dokumentasjon i saken, kommer det frem at Imdi i begge sakene har vektlagt asylsøkernes nære relasjon til Svein Ludvigsen som årsak til valg av bosettingskommune.

Ludvigsen har innrømmet at han har hatt en seksuell relasjon til den unge afghanere som ble bosatt i Tromsø i 2011.

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen, over en periode fra sommeren 2010 og helt frem til november 2011, ha presset en ung asylsøker til seksuell omgang.

Ludvigsen har kun innrømmet seksuell relasjon etter 2014.

Ville selv til Oslo

I saksbehandlingen ble det likevel dokumentert, at den aktuelle asylsøkeren på dette tidspunktet selv ytret ønske om å komme seg til Oslo, noe som ikke ble hensyntatt.

– Det ble antydet (i saksutredningen, journ.anm.) at om han ble bosatt i Tromsø, ville det være lettere å plassere ham i Tromsø slik at han og Ludvigsen kunne ha kontakt, fortalte regiondirektøren fredag.

Fiskeribladet kjenner ikke til identiteten til den siste asylsøkeren, som ble bosatt i Tromsø i 2017 med samme begrunnelse.

Trodde Ludvigsen hadde tilsynsansvar

Til tross for at saksbehandlingen viser klart til at Ludvigsen var den viktigste begrunnelsen for å bosette den ene fornærmede i saken, til Tromsø, avviser Dizdarevic at Ludvigsen personlig skal ha klart å påvirke saksbehandlingen til bosetningssakene. Likevel ga regiondirektøren inntrykk av at han mente at Ludvigsen i kraft av å være fylkesmann i Troms, hadde direkte tilsynsmyndighet til hans virksomhet.

– Fylkesmann har tilsynsrolle ovenfor mottakene, og vår virksomhet, fortalte Dizdarevic.

Dizdarevic fortalte også om utfordringene som direktoratet slet med for å skaffe bosetingsplasser i kommunene i Troms og hvordan Ludvigsen i rollen som Fylkesmann i fylket var en aktiv pådriver for å få kommunene til å ta imot flere asylsøkere med oppholdstillatelse.

ANDRE MØTE: Dette bildet fra februar 2010, viser andre gang Ludvigsen møter en av de fornærmede i saken. Bilxet viser 20 mindreårige asylsøkere fra Heimly asylmottak på Stonglandseidet på Senja. Foto: Geir Håvard Hanssen

Ludvigsen hadde ikke tilsynsrolle

I Ludvigsens egen forklaring torsdag, understreket Ludvigsen selv at Fylkesmannsembedet på denne tiden ikke hadde noe formell tilsynsrolle ovenfor Imdi.

– Vi hadde innsyn med barn i barnevernsinstitusjoner men ikke med asylmottak og asylsøkere. På denne tiden hadde fylkesmannen ingen ansvar mot Imdi og UDI i forbindelse med asylsøkernes situasjon, fortalte Ludvigsen torsdag.

Statsadvokat Nordmo spurte Ludvigsen i retten torsdag om hvilke muligheter han selv mente at han kunne ha hatt makt over byråkratiet i Imdi, for å skaffe en av de unge asylsøkerne bosetningkommune i Tromsø.

– Jeg kan ikke se at jeg skal ha hatt makt til dette, forklarte Ludvigsen torsdag.

For påtalemyndighetene er det påkrevd at de klarer å påvise at Ludvigsen har utnyttet sin uformelle og institusjonelle makt som tidligere topp-politiker og Fylkesmann i Troms, for å tvinge unge asylsøkere til seksuell omgang.

Følte seg overvåket

– Han (Ludvigsen, journ.anm.) sa han kunne se alt på et program med rapporter innsendt til fylkeskontoret. Jeg kan sjekke på min maskin jeg har på kontoret, sa Ludvigsen, fortalte den unge mannen da han fikk spørsmål om hva han mener den tidligere fylkesmannen hadde formidlet til ham i personlige møter i 2011.

Ludvigsen hadde først møtt den unge mannen da han bodde på et asylmottak for mindreårige asylsøkere på Senja i 2009. I februar 2010 ble den daværende mindreårige asylsøkeren, sammen med resten av mottaket, invitert på lunsj hos Fylkesmannen på Fylkeshuset i Tromsø.

Etablerte kontakt i 2010

Det var etter dette at Ludvigsen skal ha etablert kontakt via Facebook med den unge mannen. Året etter ble den unge asylsøkeren flyttet til et mottak på Finnsnes, der han etter hvert ble hentet ut av mottaket jevnlig for møter og hyttebesøk hos Ludvigsen og hans familie.

I forklaringen sin har den fornærmede forklart at han skal ha blitt holdt i perioder på en hytte i Målselv og ei hytte på Sør-Kvaløya, og utsatt for seksuelle overgrep. I tillegg har han forklart at han ble utsatt kontinuerlig for overgrep helt frem til november 2017.