Finansdepartementet la denne uken fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2018. Dokumentet er på 78 sider. Av dette er det viet