Utvalget som presenterte sin innstilling fredag morgen har som overordnet målsetting at fisk skal registreres mest mulig automatisk og samordnet fra den kommer om bord til den er ute på markedet. Utvalgsleder Magnar Pedersen la fram en rekke tiltak som til sammen skal høyne troverdigheten til norsk fiskeriforvaltning og tilliten til at norsk fisk er fisket bærekraftig.

Unngå omgåelser

– Mulighetsrommet for omgåelser av regelverket må gjøres minst mulig, sa Pedersen, og slo fast at tanken om at kontrollører på kaikanten ikke ville være veien å gå for å nå en slik målsetting.