Utvalget som presenterte sin innstilling fredag morgen har som overordnet målsetting at fisk skal registreres mest mulig automatisk og samordnet fra den kommer om