Sommeren er tid for å spise ferske reker. Hovedtyngden av norske rekefangster tas i Nord-Norge og Barentshavet og er MSC-sertifisert.WWF-Norge har i dag gått