Havforskningsinstituttet har fått en rekke meldinger om røde brennmaneter (Cyanea capillata) langs sørvest-kysten den siste tiden.

I oppløsning

Vanligvis er disse brennmanetene et kjent skue sommerstid, og på senhøsten går de som oftest i oppløsning fordi det ikke er gode næringsforhold for dem lenger, ifølge forsker Tone Falkenhaug, melder Havforskningsinstituttet (HI).

Falkenhaug som er havforsker og ekspert på dyreplankton ved HI påpeker at det finnes lite forskning på manetene. Men det man vet, er at noen ganger kan manetene overvintre dersom det er gode næringsmessige forhold.

Kan ha overlevd høsten

Hvorfor det nå er slike maneter langs norskekysten, kan skyldes at noen maneter har hatt en sen såkalt «knopping», viser forskeren til og forklarer manetens livssyklus:

– De befruktede brennmanet-eggene slår seg ned på bunnen og blir etter hvert til en sjøanemonelignende skapning. Den er festet til bunnen og har en krans med små tentakler ytterst. De er små rovdyr som fanger små dyreplankton, sier Falkenhaug og legger til:

– Denne sitter fast på bunnen om vinteren og vil etter hvert «knoppe av» nye maneter. Det er en slags manet-kloning. Resultatet av dette ser vi i sommermånedene.

For å vokse seg fra et minirovdyr på en halv centimeter til en skapning på størrelse med en tallerken, trenger manetene dyreplankton. På kun tre til fire måneder når de fullvoksen størrelse.

– Om noen maneter har hatt en sen «knopping», kan de ha overlevd høsten. Det er også noen spekulasjoner om at noen maneter har overlevd på dypere vann eller at de kommer fra mer sørlige områder, sier Falkenhaug.

Trives i kaldt vann

Hun forteller at klimaendringer ikke er årsak til at disse manetene nå er å se langs norskekysten, ettersom den røde brennmaneten er en kaldtvannsart, og trives bedre i kaldere vann. Med klimaendringer og økte temperaturer i havet vil man forvente at de manet-artene som trives i kaldt vann (slik som brennmaneten) trekker lenger nordover enn de har gjort tidligere.