Klokken 21:08 lørdag mottok Kystradio Nord en MAYDAY-melding som indikerte at en båt synker i Ballstad-området.

Redningsskøyta Det Norske Veritas og Sea King Bodø ble satt inn i søk, men fant ingen havarist. Den antatte havaristen svarte heller ikke på oppkall på radio, og det var ingen aktive nødpeilesendere i området. Anropet ble likefullt betraktet som et reellt nødsignal.

Det ble ikke gjort funn av noe slag i søket ved Ballstad og Hovedredningssentralen antar det var en falsk melding.

Aksjonen ble avsluttet klokken 2245, melder HRS Nord-Norge på Twitter.