Det er noen av kravene næringen må forholde seg til når