Fra flere hold er det stilt spørsmål om hvor Mattilsynet