Mattilsynet opplyser i en pressemelding at de i dag har fastsatt en endringsforskrift, med bakgrunn i Storbritannia forlater EU 1. januar. Forskriften samler flere endringsrettsakter som gjennomfører endringer på grunn av Brexit. Denne endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2021, opplyser Mattilsynet.

Endringene er knyttet til at Storbritannia ikke lenger er EU-medlem og føres opp som stat utenfor EØS-området.

Mattilsynet viser til at endringene gjøre for å sikre at Storbritannia fortsatt kan handle med EU/EØS-området den 1. januar 2021. Det er også gjort endringer i transittreglene for å sikre at forsendelser lettere transporteres gjennom Storbritannia på vei mellom fastlands-EU og EU-medlemmet Irland.

Det er også avtalt en særordning for statusen for Nord-Irland, der det gjøres tilpasninger i forhold til Nord-Irland, her beholder sin status innenfor det indre markedet i EU/EØS-området for å sikre vareflyten.

Du kan lese mer her.