– Dette viser med all sin kraft og tyngde at beredskapen og varslingsrutinene ved slike episoder ikke har vært gode nok. Vi må få på plass langt bedre rutiner for fremtidig varsling av algeangrep, sier Robert Eriksson, adm. direktør i Sjømatbedriftene, til Fiskeribladet. Jon Arne Grøttum, direktør i for havbruk i Sjømat Norge, mener Mattilsynet burde ha slått alarm tidligere hvis det ble påvist enorm dødelighet.

– Ikke unormalt

Mattilsynet mener imidlertid det er ikke unormalt at det tar tid å stille riktig diagnose.