Den siste eksportstatistikken for sjømat viser at markedet har betalt nesten 16 kroner kiloet for den eksporterte lodda fra Norge i alle hovedsak til Asia-markedet hittil i år. Tallene viser